Projekty Unijne

 

GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
realizuje projekt:

POIR.03.02.02-00-2016/20
 

Cel projektu

Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu poprzez wdrożenie automatyzacji procesów technologicznych przy produkcji klocków hamulcowych do pojazdów samochodowych.

Opis projektu

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, a przez to wzrost konkurencyjności spółki na rynku krajowym oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie do systemu produkcji innowacyjnych zautomatyzowanych rozwiązań względem procesów technologicznych służących produkcji klocków hamulcowych. Celem projektu jest również wprowadzenie gamy klocków hamulcowych wykonanych z opracowanej przez ośrodek badawczo–rozwojowy firmy Steinhof mieszanki materiałów rozdrobnionych. Analiza finansowa przedsięwzięcia potwierdza jego wykonalność oraz zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia, ponadto wskaźniki wskazują na rentowność przedsięwzięcia. Dzięki zapewnieniu klientom wysokiej jakości produktów oraz odpowiednio bogatej i zróżnicowanej oferty, a także bogato wyposażonej hali produkcyjnej umożliwiającej wydajną, szybką i efektywną produkcję, firma Wnioskodawcy zdobędzie ugruntowaną pozycję na rynku branżowym.

Beneficjent: GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne 

Wartość projektu

1 960 000,00 zł 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

882 000,00 zł 

Data realizacji

2020.08.01 - 2021.12.31

 

 

 

GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
realizuje projekt:

POIR.03.02.02-00-1296/17

 

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii kształtowania materiałów rozdrobnionych z nowoczesnych kompozytów do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów samochodowych

 

Opis projektu

W związku z rozwojem firmy, przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii kształtowania materiałów
rozdrobnionych z nowoczesnych kompozytów do produkcji klocków hamulcowych do pojazdów samochodowych.
Dotychczasowe inwestycje w środki trwałe i usługi doradcze były finansowane z bieżących środków firmy oraz z kredytów. Pomimo wszystko, planowana inwestycja jest duża, jak na możliwości finansowe Firmy Wnioskodawcy. Firma STEINHOF jedynie ze środków własnych nie będzie miała możliwości realizacji inwestycji w przedstawionej formie. Stąd też przedmiotowy wniosek o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania jakim są środki unijne. Jest to szansa dla Wnioskodawcy, stanowiąca skok organizacyjny o kilka poziomów i skracająca realizację przedsięwzięcia o kilka lat. Plan strategiczny działalności i rozwoju przedsiębiorstwa zakłada, że dzięki zastosowaniu licznych środków prowadzących do pozyskania klientów, przedsiębiorstwo w krótkim czasie okaże się przedsięwzięciem rentownym i dochodowym. Kupowane maszyny, stanowiące nowoczesną linię produkcyjną, spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa, przyczynią się do poprawy warunków pracy w Firmie Wnioskodawcy. Wszystkie nowe rozwiązania będą wprowadzane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inwestycja Wnioskodawcy będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Inwestycja zostanie przeprowadzona w 2 etapach. Prace budowlane i Utworzenie nowoczesnego parku maszynowego da wydajne realizowanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego. Do potrzeb inwestycyjnych Wnioskodawca zaliczyć musi także usługi doradcze. Dopiero wykonanie wszystkich tych zaplanowanych działań zagwarantuje osiągnięcie założonego rezultatu. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy na wyposażenie firmy w niezbędny sprzęt, co w znacznym stopniu ułatwi produkowanie i dystrybuowanie zróżnicowanych produktów cechujących się wysokim poziomem jakości oraz wzmocni konkurencyjność firmy na rynku branżowym. 

 

Beneficjent: GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

Wartość projektu

3 877 000,00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

1 744 650 zł


Data realizacji

1.09.2018 - 31.08.2020 

 

Zapytania ofertowe

DOSTAWA SYSTEMU CENTRALNEGO ODPYLANIA W RAMACH PROJEKTU nr POIR.03.02.02-00-1296/17

DOSTAWA 2 SZTUK PRAS HYDRAULICZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM PRAS W RAMACH PROJEKTU
nr POIR.03.02.02-00-1296/17

DOSTAWA 2 SZTUK OPRAW DO FORM W RAMACH PROJEKTU nr POIR.03.02.02-00-1296/17

DOSTAWA SZLIFIERKI W RAMACH PROJEKTU nr POIR.03.02.02-00-1296/17

DOSTAWA SZLIFIERKI W RAMACH PROJEKTU nr POIR.03.02.02-00-1296/17

 

 

 

GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
realizuje projekt:

POIR.03.02.02-00-1738/19

 

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką przy produkcji wypinanego haka samochodowego

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką za pomocą zgrzewania tarciowego przy produkcji wypinanego haka samochodowego. Inwestycja ta pozwoli nie tylko wprowadzić do oferty handlowej wnioskodawcy nowe produkty ale również zoptymalizuje czas potrzebny na ich wyprodukowanie przy cenie niższej niż dostępne wypinane haki holownicze na rynku.

 

Beneficjent: GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

 

Wartość projektu

3 500 000,00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

1 575 000 zł


Data realizacji

1.08.2019 - 31.03.2021

 

Zapytania ofertowe

DOSTAWA ZGRZEWARKI TARCIOWEJ W RAMACH PROJEKTU nr POIR.03.02.02-00-1738/19

 

 

DOŁĄCZ DO NAS   

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.