AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR.03.02.02-00-1738/19 PN.

NUMER PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1738/19 PN.

Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką przy produkcji wypinanego haka samochodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR.03.02.02-00-1738/19 PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01.08.2019/3.2.2. z dnia 19.08.2019r.
W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę, firmę GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacji o dofinansowaniu projektu nr POIR.03.02.02-00-1738/19, PN. " Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia wałka haka holowniczego z odkuwką przy produkcji wypinanego haka samochodowego", w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne


Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie RODO.pdf

RODO.pdf

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Oświadczenie o braku powiązań.pdf

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki jest zakres częstotliwości dla urządzenia do badania wytrzymałości zmęczeniowej haków?

Siłownik musi gwarantować pracę z częstotliwością przynajmniej 100 Hz.
 
Jak duże elementy będą badane?
Maksymalne gabaryty obiektu badanego to ok: Długość: 1600 mm, szerokość: 900 mm, Wysokość: 500 mm.
 
Czy elektronika sterująca musi być w stanie obsłużyć tylko jeden siłownik, czy ma mieć możliwość sterowania większą ilością siłowników?

Wymagane jest aby sterownik mógł obsłużyć przynajmniej 4 siłowniki, pracujące w przynajmniej dwóch niezależnych badaniach.
 
Czy jest wymaganie odnośnie ilości wzmacniaczy oraz sposobu ich pracy w elektronice sterującej?
Wymagane jest aby elektronika sterująca została dostarczona z przynajmniej trzema (3) wzmacniaczami pomiarowymi, każdy z możliwością pracy jako wzmacniacz stałoprądowy lub zmiennoprądowy. Elektronika sterująca musi mieć zagwarantowaną możliwość rozbudowy do przynajmniej dwunastu (12) wzmacniaczy, z których każdy musi mieć możliwość pracy stało- i zmiennoprądowej, a przełączanie pomiędzy trybami pracy musi się odbywać programowo (bez konieczności ingerencji w sprzęt).
 
Czy elektronika sterująca musi mieć wyjścia analogowe?
Tak, przynajmniej dwa.
 
Czy istnieją wymagania dla elektroniki sterującej odnośnie sposobu komunikacji z komputerem?
Tak, wymagana jest komunikacja poprzez złącze Ethernet 1Gb. Elektronika sterująca musi mieć możliwość podłączenia do sieci i być skomunikowana z komputerami znajdującymi się w tej sieci. Dodatkowo – w przypadku prowadzenia równocześnie więcej niż jednego badania – każde badanie musi mieć możliwość obsługi na osobnym komputerze.
 
Czy w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami CE elektronika sterująca musi zostać dostarczona wraz z zasilaczem awaryjnym UPS?
Tak oraz wymagane jest aby elektronika sterująca była zintegrowana z UPS w taki sposób, aby po zaniku zasilania elektronika sterująca w prawidłowy i bezpieczny sposób przerwała badanie na obiekcie.
 
Czy w oprogramowaniu wymagane jest dostarczenie oprogramowania / sprzętu reagującego na zmiany w stanowisku badawczym?
Tak, konieczne jest dostarczenie oprogramowania, które kompensuje zmiany na stanowisku badawczym i zapewnia prawidłowe odtwarzanie amplitud oraz kontrolę zależności fazowych pomiędzy różnymi siłownikami.
Powrót do listy
DOŁĄCZ DO NAS   

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.